پرسش و پاسخ
Ask a question
سوال1.چرا با وجود اعلام سفارش خرید برای برخی از خریداران ، خریدی صورت نمی گیرد؟
سوال2.تسویه قرارداد یعنی چه؟
سوال3.نحوه صدور حواله در شرکت پتروشیمی بازرگانی به چه صورتی است؟
سوال4.چگونه معامله گران در تالارمعاملات، سفارشات خرید را ثبت می نمایند؟
سوال5.برای دریافت کد شناسه در شرکت بازرگانی پتروشیمی به چه مدارکی نیاز است؟
سوال6.برای انجام معامله در بورس کالا به چه مدارکی نیاز است؟